Uczelnia oferuje 12 kierunków studiów w ponad 40 specjalnościach. Prowadzi następujące rodzaje studiów:

 

- studia I stopnia: stacjonarne lub niestacjonarne - 3 lata

- studia II stopnia: stacjonarne lub niestacjonarne - 2 lata

- studia inżynierskie: stacjonarne - 3,5 roku

- studia inżynierskie: niestacjonarne - 4 lata

- studia podyplomowe - 1 rok

- studia MBA - 2 lata

 

 

Atuty Uczelni to:

 

- wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, ponad 200 profesorów i doktorów,

- ECTS - Europejski System Transferu Punktów umożliwiający elastyczność studiowania i uznawanie przedmiotów zaliczonych w uczelniach europejskich,

- plany studiów i specjalności zgodne ze standardami MNiSzW, potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy, w tym w Unii Europejskiej,

- stypendia socjalne, za wyniki w nauce, dla osób niepełnosprawnych, mieszkaniowe, na wyżywienie, sportowe, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, z funduszy UE "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",

- nagrody Rektora dla wyróżniających się studentów,

- wysoka jakość kształcenia - nowoczesne metody dydaktyczne, liczne akredytacje, w tym Państwowej Komisji Akredytacyjnej,

- możliwość odbywania części studiów w ramach programu Erasmus(Finlandia, Dania, Niemcy, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Turcja, Rumunia),

- baza materialna i dydaktyczna na poziomie europejskim,

- internetowy dostęp do kilku tysięcy czasopism krajowych i zagranicznych,

- ok 70 tys. woluminów w uczelnianych bibliotekach,

- prężne działanie AZS-u - 30 sekcji sportowych i czołowe lokaty w Polsce,

- rozbudowane formy życia studenckiego: m. in. samorząd, koła naukowe, chór, zespoły muzyczne, klub studencki, warsztaty radiowe i telewizyjne,

- promocja zawodowa studentów i absolwentów poprzez działalność Biura Karier,

- partnerska umowa z Giełdą Papierów Wartościowych na zorganizowanie i prowadzenie Szkoły Giełdowej,

- wizyty i wykłady gościnne znanych osób ze świata polityki, nauki i kultury,

- studia podyplomowe w różnych specjalnościach oraz Master of Business Administration prowadzone we współpracy z uczelnią Fachhochschule Osnabruck (Niemcy),

- wdrożony uczelniany system zarządzania uczelnią RECTO, w tym moduł obsługi studentów E-Student,

- studia w języku angielskim dla obcokrajowców,

- współpraca z ponad 40 zagranicznymi szkołami wyższymi na podstawie podpisanych umów,

- ponad 17 tysięcy absolwentów i około 5 tysięcy studentów 

 

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel. 085-678-58-46
fax 085-678-59-08

 

www.wsfiz.edu.pl

 

FIRMY ZAŁOŻYCIELSKIE

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Działanie I.4 Promocja i Współpraca w ramach projektu
„Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”  www.polskawschodnia.gov.pl

Copyright © 2010 Podlaski Klaster Bielizny

Projekt, CMS, Hosting - Maxus Net Comunications