Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica tworzą:

Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi kształcące w zawodach:

1. technik technologii odzieży

2. technik informatyk

3.technik hotelarstwa

4. technik usług fryzjerskich

5.technik organizacji reklamy

6. technik obsługi turystycznej

X Liceum Profilowane

 

1. zarządzanie informacją

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 kształcące w zawodzie:

1. krawiec

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

 

FAKTY:

- istniejemy od 1925 roku

- jesteśmy od 2008 r. partnerem Podlaskiego Klastra Bielizny. Wspólnie z pracodawcami została      

  opracowana i wdrożona specjalizacja zawodowa: konfekcjoner bielizny damskiej. Jako jedyna szkoła

  w Polsce kształcimy młodzież z zakresu bieliźniarstwa w formie praktycznej,

- jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej

- jesteśmy organizatorami licznych pokazów mody

- szkoła wyposażona jest w 100 specjalistycznych maszyn i urządzeń odzieżowych,

- w 8 specjalistycznych pracowni zawodowych

- oferujemy wysoką jakość kształcenia zawodowego

 -dysponujemy bazą materialną i dydaktyczną o wysokich standardach,

- jesteśmy liderem w szkolnictwie odzieżowym w Polsce

- nasza młodzież zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach branżowych

- uczniowie  za swoje osiągnięcia otrzymują stypendia artystyczne i stypendia za innowacyjną myśl    

  techniczną przyznawane przez  Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Współpracujemy nie tylko z lokalnymi pracodawcami ale także z:

* PIOT Fundacją Przemysłu i Mody

* FOSO Forum Odbudowy Szkolnictwa Odzieżowego

* Wyższą Szkołą Projektowania TEKO DESIGN+BUSINESS z Danii

* licznymi firmami z branży odzieżowej

* czasopismami branżowymi

* czołowymi projektantami mody

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica w Białymstoku
15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57

tel. (085) 675-25-33, 675-30-66, 675-00-77,
fax (085) 675-02-15
e-mail: sekretariat@zstio.net.pl

 

www.zstio.net.pl

 

FIRMY ZAŁOŻYCIELSKIE

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Działanie I.4 Promocja i Współpraca w ramach projektu
„Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”  www.polskawschodnia.gov.pl

Copyright © 2010 Podlaski Klaster Bielizny

Projekt, CMS, Hosting - Maxus Net Comunications