Przedsiębiorstwa skupione w klastrze odnoszą korzyści wynikające z faktu, iż lepiej jest działać dla nich razem niż osobno; że wspólne działanie pozwala im osiągnąć wyższą konkurencyjność niż izolacja i działanie w pojedynkę. Przedsiębiorstwa mogą współdziałać tylko w pewnych obszarach działalności. Jak wykazują wyniki badań współpraca dotyczy najczęściej badań marketingowych, promocji na rynkach zagranicznych, szkoleń koordynacji inwestycji publiczno-prywatnych czy lobbingu na poziomie władz krajowych.

 

        

Współpraca w ramach klastra może oznaczać dla przedsiębiorstw:
 

  • szybszy i lepszy rozwój 
  • bardziej elastyczna organizację pracy 
  • wyspecjalizowane i tańsze czynnik produkcji w tym pracownicy i wiedza 
  • wyższą produktywność, efektywność, skuteczność, przedsiębiorczość 
  • większą zdolność do innowacji, poprawiając przepływ informacji , wiedzy i umiejętności, zarówno przez kontakty formalne jak produktywność nieformalna uczestników 
  • większą skuteczność oddziaływania na władze regionalne oraz instytucje publiczne 
  • wspólne wykorzystanie parku maszynowego 
  • zwiększona widoczność (marki, wizerunku) 
  • specjalizację oferty

 

FIRMY ZAŁOŻYCIELSKIE

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Działanie I.4 Promocja i Współpraca w ramach projektu
„Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”  www.polskawschodnia.gov.pl

Copyright © 2010 Podlaski Klaster Bielizny

Projekt, CMS, Hosting - Maxus Net Comunications